پیش فاکتور

پیش فاکتور

پیش فاکتور (برای مشتریان سازمانی) :

یکی از نیاز های مشتریان سازمانی، صدور پیش فاکتور متناسب با خرید و خواسته های آنها می‌باشد. برای این منظور چراغ جادو این امکان را فراهم کرده است تا مشتریان سازمانی و عمده ما یتوانند به راحتی پیش فاکتور مورد نظر خود را دریافت نمایند.

برای این منظور می‌بایست قبل از خرید به صورت عمده، برای ثبت خرید و صدور پیش فاکتور با واحد "فروش" چراغ جادو تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس: 41486000-021